900x300 Stritører

Stritøreoperation - Aures Alatae

Introduktion

Mange børn og voksne er kosmetisk – og psykisk generet af stritører, da det ofte har givet anledninger til drillerier igennem livet, specielt for de skolesøgende børn. Ved stritøreoperation forstås et indgreb på ører, hvor ørernes placering ændres, sædvanligvis placeres de længere ind mod hovedet for at opnå et mere harmonisk udseende. Dette opnås ved at omforme ørets brusk igennem et snit på bagsiden af øret.

Konsultationen - Forundersøgelse

Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Det er vigtigt at oplyse, om du får medicin eller ryger. Du er velkommen til at medbringe en bisidder.

Børn under 18 år, skal være i følgeskab af deres forældre. Når det drejer sig om et barn, vil det rette tidspunkt for operation af jeres barn blive diskuteret med jer. Ofte vil barnet kunne opereres i lokalbedøvelse fra ca. 10-12 års alderen. Er situationen den, at det vurderes at jeres barn skal opereres i en tidligere alder, kan dette foretages i fuldbedøvelse.

Børn under 18 år, kan ikke få foretaget kosmetiske operationer, men kan oftest behandles i offentligt regi, når der er en indikation for operation. Skal du opereres i kosmetisk øjemed, skal du have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig- og skriftlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du/I give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen.
 Derfor:

  • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
  • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
  • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
  • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Du/jeres barn skal ikke være fastende. Hvis du/jeres barn får medicin, skal det tages om morgenen som vanligt. Brug ikke make-up i ansigtet. Er du barn eller teenager, kan en af dine forældre følge med til operationsstuen og være med, indtil operationen begynder. Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca.1 time. Hvis barnet skal opereres i fuldbedøvelse, skal jeres barn være fastende. Læs mere her. Efter operationen vil der blive anlagt en hovedforbinding.

Komplikationer

Der er meget få komplikationer forbundet med dette indgreb. De komplikationer, der kan opstå er

I tilslutning til operationen 

  • Efterblødning (blodansamling)
  • Betændelse i operationsarret med bl.a. rødme ømhed og hævelse i område

På længere sigt 

  • Asymmetri af arrene – uens placering af ar og eller ørene
  • Uskønne ar
  • Tilbagefald af stritørerne

Komplikationer er heldigvis sjældent alvorlige og kan som regel behandles eller rettes ved korrigerende operation. 

 Efter operationen

Du/jeres barn kan komme hjem efter en kortere observationsperiode på klinikken med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du/I skal forholde dig/jer efterfølgende. Man skal regne med lidt ubehag og smerter efter operationen - det er derfor vigtigt at tage smertestillende medicin som anbefalet.

Du kan ikke selv køre bil hjem. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.

 Det er meget vigtigt, at hovedforbindingen bliver siddende på samme måde i ca. 7-8 dage, fordi den er med til at holde ørerne i den nye stilling.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter 1-2 dage. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 7-10 dage.

 De fleste - såvel voksne, som børn, vil dog nok vælge at blive hjemme frem til trådfjernelse omkring 8-10. dagen, pga den store forbinding. Hvis forbindingen ved ørerne skulle skride, skal du/I kontakte Plastikkirurgisk Klinik. Der kan være lidt blødning/sivning på forbindingen. Hvis forbindingen ikke løsner sig, betyder det ikke noget.

Kontrol

Hovedforbindingen skal fjernes efter 8-10 dage, samtidigt vil trådene bag ørene blive fjernet. Du skal efterfølgende sove med pandebånd i ca. 14 dage. Efter 3 måneder skal du møde til afsluttende kontrol. 

Resultatet af operationen er livslang.