Kvinde profil smal

Næseoperation – Rhinoplastik

Introduktion

Formen på næsen kan være arveligt betinget eller skyldes en skade. Nogle har problemer med vejrtrækningen, andre ser bare næsen som det første, når de kigger på deres eget spejlbillede. I de fleste tilfælde kan en operation tilbydes med et tilfredsstillende resultat. Det er vigtigt at du ikke stiller urealistiske forventninger til resultatet, idet kirurgen kun kan og også vil, gøre sit bedste for, at opnå et resultat der kommer så tæt på det du ønsker. Oftest er det nok med mindre korrektioner, men også større komplicerede operationer kan komme på tale.

Næse-operation - Rhinoplastik

Operationen kan foregå i lokalbedøvelse for de små indgrebs vedkommende og ellers i fuldbedøvelse. Ved en operation kan man ændre næsens form og størrelse såvel som næseborenes placering og næsespidsens udseende. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indoperere et implantat. Operationen foregår altid gennem næseborene, så du kun får et næsten usynligt ar lige under næsen.


Hvad kan der laves?

 • Ved for høj næseryg fjernes overskydende brusk og knogle og næseryggen gøres smallere. Du må påregne at få ”blå øjne” i 8 til 14 dage herefter på grund af blodudtrædning i underhuden omkring øjnene.
 • Ved for stor næsetip fjernes dele af næsens sidebruske og evt. lidt af næseskillevæggen.
 • Ved for bred næsespids fjernes lidt af sidebruskene, men det kan også blive nødvendigt at fjerne noget af næsefløjene. Arrene lægges da i huden ved randen af næsen således, at de bliver mindst synlige.
 • Ved hængende næsespids løfters denne ved fjernelse af en kile af næseskillevæggen.
 • Ved for lang næse fjernes et stykke af næseskillevæggen fortil, samt af side- og midterbruske.
 • Ved skæv næse må næseskillevæggen rettes op og midtstilles, ofte må næsens knogler også rettes.

Konsultationen - Forundersøgelsen

Før en evt. operation skal du til en forundersøgelse hos plastikkirurgen. Kirurgen vil bl.a. undersøge din næse, og ud fra dine forventninger og kirurgens anbefalinger, skal I sammen nøje planlægge netop det du har behov for at få lavet. Er næsen udseende et stort og langvarigt psykisk problem for dig, bør du dog først have dette afklaret ved kontakt til en psykolog. Det kan anbefales at du til planlægningen ledsages af en anden person, som kan hjælpe dig med at huske hvad der bliver besluttet. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Det er vigtigt for dig at vide at du selv kan bidrage til at operationen bliver vellykket. Det er en kendsgerning at rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

Indkøb smertestillende medicin, som anført i indkaldelsesbrevet

Sørg for, at du har nogle isterninger i fryseren til at lindre smerter og hævelse samt for at stoppe en eventuel blødning

Aftal med en pårørende, at du skal afhentes efter operationen og vedkommende skal være sammen med dig den første nat

Bade og vaske krop og hår grundigt, før du ankommer til klinikken på operationsdagen (dette for at mindske infektionsrisikoen!).

På operationsdagen

Såfremt du skal opereres i lokalbedøvelse, møder du som du er. Det er klogt kun at indtage lette måltider før operationen. Ved ankomsten kan du få en beroligende pille, hvis du ønsker det. Du skal være fastende i hht udleverede regler, såfremt du skal opereres i fuldbedøvelse. Dette betyder at

 • Der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • Der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • Der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand
 • Der tages klinisk foto i hht Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs mere her om fasteregler mm.

Operationen

Operationen tager 2 - 4 timer, afhængig af operationens omfang.
 Efter operationen vil du have en forbinding i hvert næsebor, som fjernes dagen efter. Du må herefter ikke pille - eller pudse – næse! Skal næsen renses skal det ske ved at opsnuse saltvand efter vores anvisning. Desuden vil du have en forbinding på næseryggen som formes præcis til din nye næse (næseskjold). Denne vil blive fjernet på hospitalet efter en uge, samtidig med fjernelse af nogle ganske små tråde i huden umiddelbart under næsen.
Når man ligger ned og bliver opereret i næsen, vil blodet løbe ned i bihulerne. Dette blod vil, når man rejser sig op, give anledning til næseblod, dvs. at alle får lidt næseblod efter en operation. Dette skyldes en tømning af blod fra bihulerne og skyldes ikke en blødning fra selve næsen.

Komplikationer

Der kan opstå komplikationer til alle kirurgiske indgreb, heldigvis er de sjældent alvorlige og kan som regel behandles eller rettes. Komplikationerne kan være

 • blødning fra næsehulen eller en øget tendens til næseblødning
 • betændelse i operationssåret og/eller omgivende væv, som vil kræve antibiotikabehandling
 • utilfredsstillende kosmetisk resultat, der kan medføre behov for korrektion ved en fornyet operation
 • arvævsstrøg i næsehulen, som kan påvirke vejrtrækningsevnen
 • udvikling af hul i næsens skillevæg eller påvirkning af næsens knoglestruktur (meget sjældent)

Hvordan har du det efter operationen?

Der kan forekomme lette smerter efter operationen. Det vil kunne afhjælpes ved at tage det smertestillende medicin, som vi ordinerer.

Der kan forekomme en let blødning efter operationen. Det kan sive ud af et af næseborene, eller du kan smage blod fra svælget i munden. Dette kan stoppes ved at spise knust is og ve at holde hovedet højt i forhold til hjertet. Kan du ikke stoppe blødningen med is eller, er du utryg, bør du kontakte klinikken.
 Det føles ofte bedre med en ekstra hovedpude de første par nætter. 
Dagen efter operationen kan de indlagte vattamponer i næsen fjernes her på klinikken eller forsigtigt af dig selv.


Der kan forekomme en let hævelse af ansigtet, og du kan få blå mærker omkring næsen og i sjældne tilfælde omkring øjnene. Dette er normalt og vil aftage og forsvinde i løbet af 7 dage.


Du kan gå i bad, når du har lyst, men undlad at bruse direkte på forbindingen, da denne ikke bør blive våd.

Sygemelding og sports

De fleste patienter kan påbegynde arbejdet igen efter 2-5 dage, men du bør vente med hårdt arbejde og med at dyrke sport i ca. 3 uger. Start derefter langsomt op igen.
Det er i orden at gå eller cykle en tur, når du har lyst til det.
Undgå alkohol, dampbade og sauna i cirka 3 uger.

Kontrol

Efter cirka én uge skal trådene og næsebeskyttelsen fjernes. Næste kontrol bliver 4-6 mdr. efter operationen, hvor der vil blive taget klinisk foto igen. Først efter ca. 6 måneder kan det endelige resultat bedømmes.
 I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med en efterfølgende korrektionsoperation. Denne vil dog først kunne blive udført efter et halvt år, når man kan bedømme det endelige resultat.
 Ved operation på næseben er der risiko for, at der dannes ny knogle, ligesom ved ethvert andet knoglebrud. Næsen adskiller sig således hverken fra arme eller ben. Denne risiko er større for den yngre aldersgruppe.

Hvornår er alt normalt igen?

Efter operationen bør du få rigelig hvile, således at du tillader din krop at bruge energi på ophelingen. I begyndelsen vil næsen være øm og følelsesløs. Det vil aftage med tiden. Du kan forvente, at din næse stort set ikke vil være hævet efter ca. 2 uger, men de sidste 10 % af hævelsen vil først være forsvundet efter 3-6 måneder.
 Det er ikke overraskende, hvis nogle patienter er skuffede eller lidt deprimerede den første tid. Efter ca. 2 uger vil du både se og føle dig meget bedre tilpas. De fleste patienter er tilbage på arbejdet ca. én uges tid efter operationen.
 Der er meget stor sandsynlighed for, at du vil blive glad for din næseoperation. Specielt hvis du i forvejen har gjort dig klart, at det endelige resultatet ikke kan bedømmes umiddelbart efter selve operationen. 

Resultatet af operationen er livslang.