900x300-ung-mand

Hage- og kindimplantater

Introduktion

Ansigtsimplantater kan være med til at skabe balance mellem de strukturelle elementer i ansigtet og dermed give dit ansigtsform et mere harmonisk udtryk. De mest almindeligt anvendte ansigtsimplantater er hage- og kindimplantater. Hvis du f. eks., er generet af vigende hage eller manglende kontur af kinderne, kan du have gavn af en sådan operation.

Implantaterne er specielt fremstillet af faste materialer, der er fuldt ud kompatible med humant væv, dvs de er fremstillet af materialer der tåles godt af- og er ufarlige for din krop.

Operationen

Kindimplantater placeres oftest gennem et snit lige under øjenvipperne på nedre øjenlåg eller igennem et snit i mundslimhinden. For hageimplantaters vedkommende, lægges snittet enten inde i mundslimhinden ved bunden af underlæben eller på undersiden af hagen.

Forundersøgelse

Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Valg af implantatstørrelse og type, der afhænger, dels af dine ønsker dels af dit køn, vil blive diskuteret mhp at afstemme forventningerne til de tekniske forhold. Det er vigtigt at oplyse, om du får medicin eller ryger. Du opfordres til at medbringe en bisidder. Du skal have 1 uges betænkningstid efter modtagelse af skriftlig og mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Du skal ikke være fastende. Brug ikke make-up i ansigtet.

Operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse og varer ca.1 time. I forbindelse med operationen vil du få forebyggende antibiotika. Efterfølgende anlægges bandage for at holde implantatet på plads indtil den er stabil.

Komplikationer

Selvom der sjældent opstår problemer, skal man være klar over at der kan opstå komplikationer til operationen. Nogle komplikationer kan behandles straks eller svinder med tiden, andre kan i nogle tilfælde, medføre behov for fornyet operation senere. Følgende komplikationer kan opstå:

 • efterblødning
 • betændelse
 • langvarig hævelse
 • dårlig sårheling samt uskønne ar
 • nerveskade og følelsesforstyrrelser
 • fasthed omkring implantatet
 • forskydning af implantatet
 • ujævn- og misfarvet hud
 • vedvarende smerter
 • asymmetri

Efter operationen

Du kan komme hjem efter en kortere observationsperiode på klinikken med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig efterfølgende. Du kan ikke selv køre bil hjem. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende læge og du er altid velkommen til at ringe.

Resultatet

Vil oftest kunne ses med det samme. Dog kan der i de indledende faser være en del hævelse og misfarvning af huden, der hurtigt fortager sig. I nogle tilfælde kan hævelsen vare ved i flere uger - måneder. Hageimplantater øger størrelsen og projektion af hage og kindimplantaterne øger volumen og projektion af kindbenene. Resultatet af operationen er varig.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter 1-2 dage. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 7-10 dage.

Sport

Frarådes i ca. 3 uger.

Kontrol

Du skal komme til kontrol 7 dage efter operationen til trådfjernelse. Herudover tilbydes du afsluttende kontrol efter ca. 3-6 måneder.