Balleimplantater


Introduktion

Balleimplantater er populære såvel hos mænd, som hos kvinder, der ønsker at fremhæve/skabe kurver og/eller skabe en mere harmonisk krop.
Balleimplantater er fremstillet af halvfast eller fast silikone, og er derfor bløde og naturlige at røre hhv føles som veltrænet tonet muskulatur.

Operationen

Balleimplantater lægges typisk ind igennem et snit i folden mellem balle og baglår eller via et snit i folden mellem ballerne. Plastikkirurgen skaber et hulrum enten under-, eller over den store ballemuskel (gluteus maximus muskel), som kan rumme implantaterne. Man kan ofte kombinere indgrebet med fedtsugning for yderligere at bedre formen på ballerne.

Forundersøgelse

Har du truffet en beslutning om at få indlagt balleimplantater eller ønsker du blot at høre mere om operationen og de muligheder du har, kan du bestil tid til en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation. Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen.

Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen.

Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. Dette betyder at

 • der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 2-3 timer. I forbindelse med operationen vil du få forebyggende antibiotika. Efterfølgende anlægges kompressionsbukser for at holde implantateterne på plads indtil de er stabile (anvendes i 3 uger).

Efter operationen

Du vil blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejerske vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du bliver udskrevet til hjemmet, når du er velbefindende med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage. Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.

Det er meget almindeligt med en smerter, ømhed, følelsesløshed, hævelse og misfarvning af huden de første dage. Smerterne kan behandles med smertestillende medicin.

Du kan godt sidde, men du må ikke ligge på ryggen de første 2 uger og i denne periode skal du såvidt muligt aflaste området så meget som muligt. Du anbefales brug af kompressionsbukser døgnet rundt i 3 uger.

Komplikationer

Selvom der sjældent opstår problemer, skal man være klar over at der kan opstå komplikationer til operationen. Nogle komplikationer kan/skal behandles straks eller svinder med tiden, andre kan i nogle tilfælde, medføre behov for fornyet operation senere. Følgende komplikationer kan opstå:

 • efterblødning
 • betændelse
 • langvarig hævelse
 • dårlig sårheling samt uskønne ar
 • nerveskade og følelsesforstyrrelser
 • fasthed omkring implantatet
 • forskydning af implantatet
 • ujævn- og misfarvet hud
 • vedvarende smerter
 • asymmetri

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter ca. 2 uger. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 3 uger.

Sports

Frarådes i ca. 1-2 måneder

Kontrol

Du skal komme til kontrol 10 – 14 dage efter operationen til trådfjernelse og kontrol. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter ca. 6 måneder. Er der spørgsmål i den mellemliggende periode, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Resultatet

Der kan godt gå ca. 3 måneder før alle hævelser er væk og implantaterne faldet på plads. Resultatet af operationen er som regel varig i kirurgisk forstand. Det kosmetiske udtryk kan dog ændres med tiden, ved at huden bliver mindre elastisk, således at dine egne baller hænger mere, som følge af alder, vægtændringer eller som følge af brud på implantatet. Selvom, der er livslang garanti på implantaterne, skal man ikke regne med at have de samme implantater resten af livet.