shutterstock_4899145.jpg

Operativt løft af arme (Brachioplastik) 

Introduktion

Større vægttab, slaphed af vævet med alderen og genetiske faktorer kan alle medvirke til udvikling af overskydende slapt hud på overarmene. Dette overskydende hud kan typisk ikke trænes væk og er en tilstand der er særdeles generende såvel fysisk som psykisk. Mange gange kan det være svært at vælge- og passe tøj og huden bliver udsat for slidpåvirkninger.

Operativt løft af arme (brachioplastik) er en kirurgisk procedure, hvor der fjernes slap hængende hud fra undersiden af overarmene det underliggende væv strammes og udglattes for at skabe en mere harmonisk kontur af armene der evt. reduceres overskydende fedtdepoter på den øverste del af armene En forudsætning for et vellykket resultat er at man bl.a. har en stabil vægt og er ikke-ryger.

Operationen

Typisk lægges et snit på inder- eller bagsiden af overarmen gående fra armhulen og ned mod albuen. Længden af snittet afhænger af, hvor meget hud og fedt, der skal fjernes. Det underliggende væv bliver formet og opstrammet og det overskydende hud og fedt fjernes herefter. Der bliver oftest lagt et lille dræn de første dage, til udtømmelse af ophobede vævsvæske. Indgrebet kan kombineres med fedtsugning.

Forundersøgelse

Omfatter en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation. Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen.


Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Operationen kan foregå i lokal - eller fuldbedøvelse. Skal du i fuld bedøvelser, skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. Dette betyder at

 • der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand.

Operationen

Operationen foregår i lokal- eller fuld bedøvelse og varer 2-3 timer. Efter operationen vil der blive anlagt kompressionsbandage, som du skal bruge, efter anvisning, i 3 uger for at minimere hævelserne i vævet.

Efter operationen

Du vil blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejerske vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du bliver udskrevet til hjemmet, når du er velbefindende med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage og hvordan du skal passe drænene. Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.

Komplikationer

Det er meget vigtigt, man holder op med at ryge i god tid før operationen. Selvom der sjældent opstår problemer, skal man være klar over at der kan opstå komplikationer til operationen. Nogle komplikationer kan/skal behandles straks eller svinder med tiden. I andre tilfælde opnås ikke tilfredsstillende resultater efter den første operation, hvorfor der kan være behov for fornyet operation senere. Dette er specielt tilfældet, hvor hudens elastiske kvalitet er dårlig. Følgende komplikationer kan opstå:

 • efterblødning
 • betændelse
 • langvarig hævelse væskeophobning
 • dårlig sårheling samt uskønne ar
 • påvirkning af blodforsyning til fedtvævet (fedtnekrose)
 • nerveskade og følelsesforstyrrelser ujævn- og misfarvet hud
 • vedvarende smerter
 • asymmetri
 • behov for korrigerende kirurgi

Sygemelding

Det er vigtigt at forholde sig i ro efter operationen, for at undgå unødig belastning af arrene. De fleste vil kunne genoptage deres arbejde efter 7-14 dage, afhængig af indgrebets størrelse. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 3 uger - der igen afhængigt af indgrebets størrelse.

Sports

Frarådes i ca. 4-8 uger.

Kontrol 


Du skal komme til kontrol efter operationen til trådfjernelse og kontrol, som angivet. Herudover, tilbydes du afsluttende kontrol tidligst efter ca. 6 måneder. Er der spørgsmål i den mellemliggende periode, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Resultatet af operationen

Selvom man kan forvente hævelse og misfarvning i nogen tid efterfølgende - op til uger - måneder, kan resultatet af operationen ses med det samme. Såfremt man holder en stabil vægt, vil man have varig effekt af operationen. Dog kan det kosmetiske udtryk ændres med tiden da huden bliver mindre elastisk, som følge af almindelige ældningsprocesser samt tyngdekraften.