Operationen

Operationer i sygesikringsregi foregår altid ambulant og i lokalbedøvelse. Det drejer sig således typisk om mindre indgreb af under 1 times varighed, hvor man ikke skal møde fastende.

  • Du møder til aftalt tid.
  • Din "sygehistorie" og eventuelle medicinliste, gennemgås, hvis dette ikke er foretaget ved en tidligere forundersøgelse.
  • I fællesskab aftales, hvad du skal have lavet/fjernet og området markeres med tusch.
  • Du informeres om det planlagte operative indgreb og om evt. komplikationer.
  • Du vil blive spurgt om fulde navn og cpr. nummer af sikkerhedsmæssige grunde.
  • Operationen foregår under sterile forhold, dvs., det område, der skal opereres afvaskes med desinficerende væske. Herefter dækkes området af med steril afdækning. Under operationen bliver der lagt en plade (neutralplade) på maven eller under skuldrene, da der anvendes elektrisk udstyr under operationen.
  • Der anlægges lokalbedøvelse (indsprøjtning) og operationen udføres.
  • Nogle gange sendes det fjernede væv til vævsundersøgelse (histologisk undersøgelse). Svaret foreligger som regel efter 10-14 dage. Du opfordres til at ringe her til klinikken mhp svar. Din egen læge får også svar på undersøgelsen.
  • Efter operationen gennemgås generelle forholdsregler og evt. efterbesøg til trådfjernelse aftales. Du får desuden udleveret skriftligt materiale.

Læs mere om generelle råd og vejledning her.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6016 3035.