shutterstock_153644462_-_version_2.jpg

Arkorrektion

Introduktion

Bryder man alle hudens lag enten ved traume eller operation, opstår der et ar som er et resultat af en sårhelingsproces. Udviklingen af ar, er ikke altid forudsigelig. Der er en række faktorer, der kan påvirke denne proces, f.eks. genetisk disposition, sårets lokalisation på kroppen og ydre faktorer som infektion og rygning. Hvis sårhelingsprocessen foregår på en uhensigtmæssige måde, udvikles et uskønt og evt. skæmmende ar, og/eller et ar der også binder stramt ned til underliggende strukturer. Selv pæne ar kan virke skæmmende, hvis de er placeret på “de forkerte” steder på kroppen eller har et uheldigt forløb.

De forskellige ar omfatter:

 • “normale ar” efter kirurgi samt ar efter småtraumer og akne
 • hypertrofiske ar, der er tykke - tovagtige, brede, rødlige, kløende og evt. ømme
 • keloid ar er arvævsmasser der hvælver sig ud over den normale begrænsning af arret, kan være ømme eller smertefulde , kløende.
 • Skrumpede ar efter specielt brandsår, der kan hæmme bevægelse, hvis de sidder hen over leddene. 

Du kan læse mere om de forskellige typer af ar på www.sundhed.dk

Der er flere forskellige måder at behandle ar på, dels medicinske - (binyrebarkhormon, cremer, peeling, silikoneplaster), dels ved minimal invasive metoder (dermabrasio, laserbehandling), dels ved kirurgiske metoder evt supplerede med forskellige avancerede teknikker.

Operationen

Kirurgisk korrektion af ar, består i, dels at gøre arret mindre synligt ved at ændre dennes udseende og/eller orientering, dels bedre funktionen af strukturer omkring arret. Nogle ar er meget stramme, f.eks efter kejsersnit, og disse ar kan ligeledes forbedres ved at fjerne og løsne arvæv under huden. I nogle tilfælde, er det nødvendigt at foretage lapplastik - hvor man flytter normalt væv ind i området fra uskadte områder der kan undvære dette væv.

Kirurgisk behandling af skrumpede ar efter brandsår foregår på specialafdelinger.

Forundersøgelse

Omfatter en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation. Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen.


Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen. 

På operationsdagen

Operationen kan foregå i lokal - eller fuldbedøvelse. Skal du i fuld bedøvelser, skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. Dette betyder at

 • der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand.

Operationen

Operationen foregår i lokal- eller fuld bedøvelse og varer op til 2 timer.

Efter operationen

Du vil blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejerske vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du bliver udskrevet til hjemmet, når du er velbefindende med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage. Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.

Komplikationer

Det er meget vigtigt, man holder op med at ryge i god tid før operationen. Selvom der sjældent opstår problemer, skal man være klar over at der kan opstå komplikationer til operationen. Nogle komplikationer kan/skal behandles straks eller svinder med tiden, andre kan i nogle tilfælde, medføre behov for fornyet operation senere. Følgende komplikationer kan opstå:

 • efterblødning
 • betændelse
 • langvarig hævelse
 • dårlig sårheling samt uskønne ar
 • nerveskade og følelsesforstyrrelser
 • ujævn- og misfarvet hud
 • vedvarende smerter
 • asymmetri

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter 1-14 dage, afhængig af indgrebets størrelse. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 3 uger - der igen afhængigt af indgrebets størrelse.

Sports

Frarådes i ca. 1-8 uger, afhængigt af indgrebets størrelse.

Kontrol


Du skal komme til kontrol efter operationen til trådfjernelse og kontrol, som angivet. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol tidligst efter ca. 6 måneder.

Er der spørgsmål i den mellemliggende periode, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Resultatet

Er livslang. Der kan gå flere måneder (6-12) efter det kirurgiske indgreb, før arret er faldet til ro og modnet og dermed før man kan vurdere effekten af operationen.