Forundersøgelse

Når du har truffet en beslutning om, at du gerne vil høre mere om en specifikt kosmetisk behandling, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6016 3035, med henblik på en uforpligtende samtale.

Det er vores erfaring, at de personer, der kommer til en samtale, ofte har tænkt på at få foretaget et specifikt indgreb igennem længere tid, for nogles vedkommende, igennem flere år. Derudover, er der mange kvinder, der ønsker at få deres børn, før de får foretaget et kosmetisk indgreb og af denne grund, har de også ventet i nogle år. Mange af de personer vi ser, er utrolig velinformeret, om de muligheder der findes, men mangler måske råd og vejledning til netop, at træffe det valg, der vil give dem det mest optimale kosmetiske resultat. Det er overordentligt vigtigt, at man er sund og rask, for at undgå komplikationer til et indgreb, der jo ikke er livsvigtigt. På dette område, kan vi også vejlede dig, med henblik på at hjælpe dig til at bringe dig selv i den mest optimale position før en evt. operation.

Ved forundersøgelsen, afdækkes dine ønsker og det er vores opgave at afgøre om det er muligt at opnå de ønskede resultater og iøvrigt tilpasse dine forventninger til de muligheder, der foreligger.

Du skal udfylde et helbredsskema, vi gennemgår din helbredsmæssige tilstand, spørger til daglig medicinindtagelse og til alkohol - og rygevaner. Derefter, bliver du undersøgt. Hvis du skal have en brystforstørrende operation, prøves også implantater. Udover det udleveret skriftlige materiale, vil du også få en grundig mundtlig gennemgang af behandlingen, forventet efterforløb og af de komplikationer, der kan opstå. Det er rigtig vigtigt, at du har en person med dig til denne forundersøgelse, dels er der mange informationer, dels er det godt at have én person at diskutere de muligheder, du har fået forelagt.

Du kan ikke træffe beslutning om operation ved denne indledende samtale. I følge lovgivningen, skal du have en betænkningstid på 1 uge ved større indgreb og 2 dage ved mindre indgreb som Botox og Fillerbehandling. Først efter udgangen af betænkningstiden, kan du meddele os, hvorvidt du ønsker at blive behandlet. 

Har du truffet en beslutning om at blive opereret/behandlet, vil du få tilsendt en bekræftelse, med operations/behandlingsdato- og tid, pris for behandlingen, oplysninger om depositum samt en Behandlingsaftale til underskrift. Du kan altid melde fra til operation/behandling med fuld refusion af depositum, hvis du fortryder dit tilsagn - afbudet skal blot ske i god tid i henhold til de aftaler der foreligger.

Forundersøgelsen varer ca. 30-45 min. til de større indgreb og ca. 30 min. til de mindre indgreb. Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile til os og ønsker du en ny konsultation, er du velkommen til det, prisen vil være halvdelen af normal konsultationshonorar.