PinkBH-ryg-brystkræft

Brystrekonstruktion efter Brystkræft (genopbygning af brystet) 

Hvem kan få rekonstrueret brystet?

Hver 10. kvinde i Danmark får brystkræft inden de bliver 75 år. 

Når man opererer for brystkræft vil det i mange tilfælde være muligt at bevare brystet og udelukkende fjerne kræftknuden. Men desværre er det hos ca. halvdelen af de kræftramte ikke muligt at bevare brystet ved operationen og hos disse kvinder bliver hele brystet bortopereret. En del af disse kvinder ønsker brystet rekonstrueret (genopbygget).

I princippet kan langt de fleste kvinder, der ønsker det, få foretaget rekonstruktion af et brystet. Den efterbehandling, der bliver givet efter en operation for brystkræft, kan have betydning for hvilken metode, der kan vælges til rekonstruktion af brystet. Strålebehandling kan vanskeliggøre eller umuliggøre en senere rekonstruktion af brystet med implantat alene, hvorfor man ofte vil vælge en kombinationsbehandling. Kemoterapi alene, udelukker derimod ikke en senere rekonstruktion af brystet uanset, hvilken metode, der anvendes. Mulighederne kan kun afgøres efter en konsultation hos særlig kyndig speciallæge i plastik- og rekonstruktionskirurgi.

Hvornår kan brystet rekonstrueres?

Sædvanligvis bør der gå ca. 6-12 måneder efter fjernelse af et bryst eller efter afsluttet efterbehandling (stråle – og/eller kemoterapi) før en rekonstruktion kan gennemføres. I særlige tilfælde kan rekonstruktionen gennemføres umiddelbart i forlængelse af at brystet bliver fjernet.

Forhindrer en brystrekonstruktion at man senere kan opdage et tilbagefald af brystkræften?

Gennemføres rekonstruktionen korrekt vil kvinden kunne gennemføre alle de planlagte kontroller og et eventuelt tilbagefald vil kunne konstateres i tide. En brystrekonstruktion forhindrer ikke eventuelle fremtidige undersøgelser og behandlinger.

Hvordan udføres brystrekonstruktionen?

Der anvendes principielt tre metoder:

  1. med implantat alene
  2. med implantat kombineret med eget væv
  3. med eget væv alene (flytning af hud, fedt og evt. muskel fra et andet sted på kroppen, sædvanligvis maven (TRAM-lap))

Ved implantatmetoden, der er den hyppigst anvendte, indlægges først en såkaldt ekspander, hvis formål det er at udvide huden så brystet kan rumme et brystimplantat. Ekspanderen anlægges under fuld anæstesi og påfyldes væske 2-4 gange pr. måned indtil den ønskede størrelse på brystet er nået. Væskepåfyldningen foregår ambulant og er smertefrit. Når brystet har fået den ønskede størrelse udskiftes ekspanderen, igen under fuld anæstesi, med det egentlige implantat. Efterfølgende genskabesbrystvorten i 2 seancer ved hhv. en mindre ambulant operation i lokal bedøvelse og en kosmetisk tatovering senere

Af forskellige grunde, f.eks. hvis kvinden er blevet strålebehandlet, kan det være nødvendigt at rekonstruerer med såvel implantat samt eget væv taget fra området omkring brystet eller fra ryggen (latissimus dorsilap).

Flytning af hud, fedt og muskel fra et andet sted på kroppen er en større operation der, i modsætning til implantatmetoden, kræver flere dages indlæggelse og overvågning. Ved denne operation flyttes væv sædvanligvis fra mave (TRAM-lap) til genskabelse af brystet.

For alle 3 metoders vedkommende kan det eventuelt være nødvendigt at udføre en mindre korrigerende operation på det raske bryst for at sikre et symmetrisk og tilfredsstillende resultat.

Større brystrekontruktioner med eget væv alene eller kombineret med et implantat, foretages ikke på klinikken.

Hvor kan jeg få flere informationer?

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 6016 3035 eller bestille tid til en konsultation hos speciallægen i plastik- og rekonstruktionskirurgi til en samtale om mulighed for en rekonstruktion af brystet

Du kan også finde god information på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside (www.cancer.dk).

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6016 3035.