900x300 Kvinde kigger skråt - kun øjne

Øjenlågsoperation (nedre/øvre) – Blepharoplastik

Introduktion

Øjenlågsoperation på grund af tunge øvre øjenlåg eller poser under øjnene er en af de hyppigste kosmetiske indgreb, der foretages. Huden og muskulaturen mister med tiden sin elasticitet, hvorfor de fleste kvinder og mænd, der får foretaget indgrebet er over 35 år gamle. Der er dog nogle mennesker, der er genetisk disponeret til løs hud fra en tidligere alder. Tunge øjenlåg kan forårsage en række gener, bl. a. et ”træt og trist look”, som ofte medfører kommentarer fra ens omgivelser.

Blepharoplastik

Ved operationen fjernes vha et snit på øjenlågene, overskydende hud, muskel og evt. fedtdepoter. Det er muligt at operere både øvre – og nedre øjenlåg i samme seance, ligesom andre indgreb, som øjenbryn – og pandeløft samt facelift kan udføres samtidigt.

Forundersøgelse

Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Det er vigtigt at oplyse, om du får medicin eller ryger. Du opfordres til at medbringe en bisidder. Du skal have 2 dages betænkningstid efter modtagelse af skriftlig og mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen.

Derfor:

  • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
  • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
  • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
  • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Du skal ikke være fastende. Brug ikke make-up i ansigtet.

Operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse og varer ca.1 time. Du får efterfølgende lagt en ismaske på øjnene i ca. 20 minutter for at mindske hævelserne.

Komplikationer

Komplikationer ved blepharoplastik er sjældne og er i langt de fleste tilfælde forbigående gener, der forsvinder med tiden eller kan behandles. De komplikationer, der kan opstå er

I tilslutning til operationen 

  • Forbigående dobbeltsyn
  • Efterblødning (blodansamling)
  • Betændelse i operationsarret
  • hævelse og misfarvning omkring øjnene

På længere sigt 

  • Asymmetri af arrene
  • Nedtrækning af nedre øjenlåg

Efter operationen

Du kan komme hjem efter en kortere observationsperiode på klinikken med smertestillende medicin. Du kan ikke selv køre bil hjem. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende læge og du er altid velkommen til at ringe.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter 1-2 dage. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 7-10 dage.

Sport

Frarådes i 1-2 uger.

Kontrol

Du skal komme til kontrol 7 dage efter operationen til trådfjernelse. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter ca. 3-6 måneder.

Resultatet af operationen kan forventes at holde op til 10-15 år, afhængig af såvel arvemæssige- samt ydre forhold (eks. rygning, soldyrkning).