Muskuløs mandlig danser

Mandlig brystudvikling – Gynækomasti

Introduktion

Mandlig brystudvikling ses hos op mod 60% af pubertetsdrenge og forsvinder som regel i løbet af 2-3 år for halvdelens vedkommende. Tilstanden kan dog fortsætte op i voksenalderen eller kan udvikle sig hos voksne mænd. I langt de fleste tilfælde er årsagen som regel ukendt, men kan opstå som følge af en ubalance i hormonerne i puberteten, en bivirkning til forskellige typer medicin, deriblandt anabole steroider, en medicinsk lidelse, fedme eller som følge af hormonproducerende svulster. Mandlig brystudvikling er en overordentligt forstyrrende tilstand for de fleste mænd, dels psykisk, dels fysisk og et stigende antal mænd, hvor tilstanden ikke forsvinder spontant (og hvor der ikke er en tilgrundliggende lidelse) lader sig behandle kirurgisk.

Gynækomasti

Tilstanden kan klassificeres i flere forskellige grupper afhængig dels af mængden og fordelingen af kirtelvæv/fedtvæv, dels af den tilgrundlæggende årsag. De mildeste grader af gynækomasti er udposninger af brystvorterne og i de sværeste tilfælde, har de samme størrelse som normale kvindebryster. I de fleste tilfælde, er der som regel en del kirtelvæv til stede, specielt hos de, der har misbrugt anabole steroider, hvor det drejer sig næsten udelukkende om kirtelvæv. I tilfælde af fedme,  betegnes tilstanden pseudogynækomasti. Gynækomastien kan være ensidig eller dobbeltsidig og der kan være en vis asymmetri i tilstanden. Kirtelvævet er ofte ømt.


Operationen kan foregå både i lokalbedøvelse eller i fuldbedøvelse og er består i fedtsugning og/eller fjernelse af kirtelvæv igennem et lille snit i kanten af brystvorten. Ved de meget store gynækomastier eller hos ældre mænd med slapt hud, kan det være nødvendigt med er regelret brystformindskende operation (brystreduktion). 

Forundersøgelse

Har du truffet en beslutning om at få foretaget operation eller ønsker du blot at høre mere om operationen og de muligheder du har, kan du bestil tid til en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Der vil blive spurgt grundigt ind til dit almene helbred og til dit medicinforbrug. Hvis der ikke allerede foreligger en hormonanalyse, skal dette foretages (blodprøve) og evt. foretages ligeledes en skanning. Det er vigtigt man er normalvægtig. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Du opfordres til at medbringe en bisidder til samtalen. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation. 

Forholdsregler før operationen

Det er vigtigt for dig at vide at du selv kan bidrage til at operationen bliver vellykket. Det er en kendsgerning at rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen.
 • Undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Skal du møde fastende på det angivne tidspunkt, hvis du skal i fuldbedøvelse. Dette betyder at


 • Der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet

 • Der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet

 • Der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand

Såfremt du skal opereres i lokalbedøvelse, møder du som du er. Det er dog klogt kun at indtage lette måltider før operationen.

Operationen 

foregår oftest i fuld bedøvelse og varer ca. 1-2 timer. Der bliver som regel lagt et dræn under huden på hver side, til opsamling af den sidste sivning fra sårene.

Komplikationer

Ligesom ved alle andre kirurgiske indgreb, kan der opstå komplikationer i tilslutning til operationen. Risikoen for komplikationer ved operation for gynækomasti er dog sjældne. De komplikationer, der kan opstå er: 

I tilslutning til operationen


 • Efterblødning (blodansamling)

 • Betændelse i operationsarret eller vævet omkring arret

 • Følelsesforstyrrelser omkring operationsarret og brystvorten

 • Påvirkning af blodtilførsel til brystvorten og dårlig sårheling (specielt hos storrygere)

På længere sigt


 • Vedvarende følelsesforstyrrelser omkring operationsarret og brystvorten

 • Forskel i brysternes størrelse (asymmetri)

 • Grimme, brede ar
 • Løst hud
 • Gendannelse af kirtelvæv

Der kan være behov for mindre korrektioner, f.eks. af ar, men ellers har nævnte komplikationer som regel ikke indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Efter operationen

Er du blevet opereret i lokalbedøvelse kan du umiddelbart gå hjem. Har du været i fuldbedøvelse vil du blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejersker vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du vil blive udskrevet samme dag til hjemmet med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage. Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter ca. 3-14 dage. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 2-4 uger. Sport frarådes indtil trådene er fjernede.

Kontrol

Du skal komme til drænfjernelse omkring 2.-4. dagen samt til kontrol 10 – 14 dage efter operationen til trådfjernelse og/eller arkontrol. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter ca. 3-6 måneder.

Resultatet

Operationen vil resulterer i et fladt bryst. Resultatet af operationen er varig, men kan påvirkes af aftagende elastisitet af huden, som ses med alderen eller som følge af ydre påvirkninger som store vægtændringer og rygning.